#SzkołaDoHymnu

Dziś, tj. 10.11.2020 r. nasze przedszkole przystąpiło do udziału w akcji #SzkołaDoHymnu, której organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach akcji, dzieci odśpiewały hymn narodowy, a także recytowały wiersze. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

„Niepodległa do Hymnu!” – zaśpiewajmy razem dla Niepodległej

W myśl idei „Niepodległa dla wszystkich”, zachęcamy Państwa do wspólnego uczczenia jednego z  najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju, jakim jest odzyskanie niepodległości.  

W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii uroczystości związane z oficjalnymi obchodami zostały odwołane. Nie możemy spotkać się razem i świętować, a śpiewanie w większym gronie też może okazać się niemożliwe. Dlatego niech Hymn Polski zabrzmi w murach każdego domu, w gronie rodzinnym, w domowym zaciszu. Zaśpiewajmy w samo południe 11 listopada hymn państwowy dając  wyraz jedności i solidarności, które dziś, w obliczu pandemii, są nam wszystkim szczególnie potrzebne.

Zachęcamy również do wywieszania flagi państwowej. Bądźmy razem w tym szczególnym dniu.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Zebranie rodziców

W dniach 08.09.2019 r. (wtorek) i 09.09.2020 r. (środa)
w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie odbędą się zebrania organizacyjno-informacyjne.

W związku z reżimem sanitarnym przypominamy, że postępujemy zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS, MZ, MEN, które obowiązują we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie dystansu społecznego).

Zebranie odbędzie się na tarasie przedszkolnym (wejście między żłobkiem a przedszkolem).

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Dnia 08.09.2020 r. (wtorek)Dnia 09.09.2020 r. (środa)
• Grupa IV (p. J. Tomczyk) – g. 15.30
• Grupa V (p. M. Mędrek) – g. 16.00
• Grupa VI (p. Z. Sito) – g. 16.30
• Grupa I (p. M. Skiba) – g. 15.30
• Grupa II (p. M. Zasada) – g. 16.00
• Grupa III (p. K. Krzysztofik) – g. 16.30

Prosimy o zabranie długopisu.

ZAPRASZAMY 🙂

Więcej o: Informacja dla rodziców – 1 września

Informacja dla rodziców – 1 września

Szanowni Rodzice!

  • Informujemy, że listy dzieci z poszczególnych grup są wywieszone  na drzwiach wejściowych do przedszkola.
  • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju funkcjonowanie przedszkola będzie odbywało się w nieco zmienionej formule związanej z minimalizowaniem ryzyka zarażenia koronawirusem.
  • Przedszkole w czasie pandemii  czynne w godz. 6.00-16.30. 

Prosimy o potwierdzenie zadeklarowanych w kartach zgłoszenia/deklaracjach kontynuacji wychowania przedszkolnego godzin pobytu dziecka w przedszkolu (ze względu na organizację żywienia).

Jeśli jednak z jakiś powodów decydujecie się Państwo przez jakiś czas pozostawić  dziecko w domu,  bardzo proszę o poinformowanie placówki drogą telefoniczną (41 381 12 05) lub osobiście z określeniem czasu nieobecności dziecka w przedszkolu (ze względu na organizację żywienia) do godz. 14.30 dnia 31.08.2020 r.

Po wznowieniu działalności od 14 maja 2020 r. przedszkole pracuje w oparciu o  „Procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID-19”, z którymi prosimy zapoznać się i przestrzegać zawartych zapisów.

Proszę o wydrukowanie (załącznika nr 2 procedur) i czytelne podpisanie oświadczeń, oraz dostarczenie ich najpóźniej w dniu 1.09.2020 r.

W pierwszym dniu proszę przyprowadzić dziecko do przedszkola pomiędzy godz. 6.00 a 8.30. Należy zabrać podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka miękkie obuwie oraz ubranie na zmianę zapakowane w worek. Dzieci nie wnoszą na teren placówki żadnych przedmiotów/zabawek itp.

Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi – przedsionka placówki i oddaje pod opiekę pracownika dyżurującego, który odprowadza dziecko do szatni. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z przedszkola – opiekun ubiera dziecko i odprowadza do rodziców.

Prosimy mieć na uwadze to, że do przedszkola uczęszcza ok. 150 dzieci, dlatego prosimy o odpowiednie zaplanowanie czasu na odprowadzenie i odebranie dziecka. Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka prosimy o cierpliwość i zrozumienie. W oczekiwaniu na swoją kolej należy zachować dystans społeczny w stosunku do innych osób.

 Z radością oczekujemy na spotkanie. Zależy nam, aby nasza współpraca z rodzicami zapewniła dziecku jak najlepsze bezpieczeństwo, warunki do wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości i rozwijania talentów.

Drodzy Rodzice!

Informuję, że w dniu 14 maja 2020 roku (tj. czwartek) Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie wznawia działalność według wytycznych Ministra Właściwego d/s Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Właściwego d/s Oświaty i Wychowania.

Placówka wypełniła szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEN zalecane dla przedszkoli dotyczące m.in. organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Ponieważ w dalszym ciągu działamy w szczególnych warunkach epidemicznych, dlatego uruchamiamy przedszkole w trybie ograniczonym.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówki oraz zabezpieczeń jakie wprowadzono w przedszkolu po jego uruchomieniu, znajdują się w procedurach zamieszczonych na stronie www.przedszkole.sedziszow.pl na stronie głównej w aktualnościach:

PROSZĘ   RODZICÓW  O  OBOWIĄZKOWE   ZAPOZNANIE  SIĘ  Z  UDOSTĘPNIONYMI   PROCEDURAMI.

Zainteresowani wypełniają wymagane oświadczenie (załącznik nr 2) i przesyłają skanem na podany  adres e-mail: przedszkole@sedziszow.pl oraz dostarczają osobiście w dniu przyjścia dziecka do przedszkola

Przypominam, że Rodzice mają prawo skorzystać z płatnego przywileju pozostania w domu  i sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 do dnia 24.05.2020 r.

Dla dzieci, które w dalszym ciągu pozostaną pod opieką Rodziców, przedszkole będzie świadczyć naukę zdalną.

​mgr Anna Skóra – dyrektor
Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie

Zarządzenie Nr 13/2019/20

Zarządzenie Nr 13/2019/20 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z dnia 06.05.2020 roku w sprawie: w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.