Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Planowane sytuacje edukacyjne: praca indywidualna i zespołowa obejmująca różne obszary edukacji przedszkolnej.

8.00 – 13.00 – Realizacja podstawy programowej.

8.00 – 8.30 Zabawa ruchowa z całą grupą (3- i 4-latki) lub ćwiczenia poranne (5 i 6-latki). Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

9.00 – 12.00 – Planowane sytuacje edukacyjne. Zajęcia dydaktyczne z zespołami dzieci lub z całą grupą, będące realizacją treści programowych z zakresu wszystkich obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego, w tym: wycieczki, spacery. Zabawy swobodne przy niewielkim wsparciu nauczycielki – godzina zegarowa dla dzieci 5- i 6-letnich, a dla młodszych – z udziałem nauczycielki zdecydowanie dłużej. Pobyt na powietrzu: korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarczo-porządkowe itp. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę, w tym zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą (dzieci młodsze i starsze). Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30 – Obiad.

12.30 – 13.50 – Odpoczynek poobiedni (3 i 4-latki), w tym słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela. Z dziećmi starszymi (5 i 6-latki) – planowane sytuacje edukacyjne, w tym praca indywidualna i zespołowa utrwalająca wiadomości i umiejętności dzieci. Po godz. 13.00 – zajęcia dodatkowe.

13.50 – 14.15 – Ubieranie się dzieci. Czynności porządkowo-higieniczne i zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą (dzieci młodsze i starsze). Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 – Podwieczorek.

14.30 – 16.30 – Metody i formy pracy analogiczne jak w godzinach 6.00–8.00. Nasilenie pracy w zakresie usprawniania narządów mowy: ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słownikowe i gramatyczne oraz ćwiczenia doskonalące słuch. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.