Dni adaptacyjne

Informujemy, że w dniach 28-29 czerwca 2023 roku w godz. 15:30 – 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, które od 1 września 2023 roku, będą po raz pierwszy uczęszczały do przedszkola. W programie spotkania z nauczycielkami prowadzącymi grupy oraz specjalistami pracującymi w placówce (psycholog, logopeda, terapeuta).

UWAGA – Dyżur wakacyjny

W dniach 01.07.2023 roku do 31.07.2023 roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny.

Prosimy o zgłaszanie dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny od dnia 15.06.2023 do dnia 23.06.2023 roku.

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona w w/w terminie do kancelarii dyrektora przedszkola lub mailowo: przedszkole@sedziszow.pl „Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Sędziszowie”, którą jest dostępna w kancelarii dyrektora przedszkola lub na naszej stronie internetowej (poniżej).

Informujemy, że:
• stawka żywieniowa w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi 8 zł,
• stawka za godzinę dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 h dziennie wynosi 1 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić do dnia 30 czerwca 2023 roku przelewem na konto bankowe:
BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010

Postępowanie uzupełniające – lista

Informujemy, że w dniu 05.06.2023 r. w ramach postępowania uzupełniającego została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 (drzwi wejściowe do przedszkola).