Informacja dla rodziców – 1 września

Szanowni Rodzice!

  • Informujemy, że listy dzieci z poszczególnych grup są wywieszone  na drzwiach wejściowych do przedszkola.
  • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju funkcjonowanie przedszkola będzie odbywało się w nieco zmienionej formule związanej z minimalizowaniem ryzyka zarażenia koronawirusem.
  • Przedszkole w czasie pandemii  czynne w godz. 6.00-16.30. 

Prosimy o potwierdzenie zadeklarowanych w kartach zgłoszenia/deklaracjach kontynuacji wychowania przedszkolnego godzin pobytu dziecka w przedszkolu (ze względu na organizację żywienia).

Jeśli jednak z jakiś powodów decydujecie się Państwo przez jakiś czas pozostawić  dziecko w domu,  bardzo proszę o poinformowanie placówki drogą telefoniczną (41 381 12 05) lub osobiście z określeniem czasu nieobecności dziecka w przedszkolu (ze względu na organizację żywienia) do godz. 14.30 dnia 31.08.2020 r.

Po wznowieniu działalności od 14 maja 2020 r. przedszkole pracuje w oparciu o  „Procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID-19”, z którymi prosimy zapoznać się i przestrzegać zawartych zapisów.

Proszę o wydrukowanie (załącznika nr 2 procedur) i czytelne podpisanie oświadczeń, oraz dostarczenie ich najpóźniej w dniu 1.09.2020 r.

W pierwszym dniu proszę przyprowadzić dziecko do przedszkola pomiędzy godz. 6.00 a 8.30. Należy zabrać podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka miękkie obuwie oraz ubranie na zmianę zapakowane w worek. Dzieci nie wnoszą na teren placówki żadnych przedmiotów/zabawek itp.

Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi – przedsionka placówki i oddaje pod opiekę pracownika dyżurującego, który odprowadza dziecko do szatni. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z przedszkola – opiekun ubiera dziecko i odprowadza do rodziców.

Prosimy mieć na uwadze to, że do przedszkola uczęszcza ok. 150 dzieci, dlatego prosimy o odpowiednie zaplanowanie czasu na odprowadzenie i odebranie dziecka. Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka prosimy o cierpliwość i zrozumienie. W oczekiwaniu na swoją kolej należy zachować dystans społeczny w stosunku do innych osób.

 Z radością oczekujemy na spotkanie. Zależy nam, aby nasza współpraca z rodzicami zapewniła dziecku jak najlepsze bezpieczeństwo, warunki do wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości i rozwijania talentów.

Dodaj komentarz