Rekrutacja uzupełniająca – lista

Informujemy, że dnia 10.05.2024 r. w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025.

Osoby zainteresowane są zobowiązane do złożenia w placówce druku „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w terminie 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

Druk jest dostępny:

na stornie internetowej przedszkola: http://www.przedszkole.sedziszow.pl/potwierdzenie-woli/

lub w placówce.

Brak „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (czyli niedostarczenie druku), jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Przedszkole na rok szkolny 2024/2025 dysponuje 6 wolnymi miejscami.

Dnia 20.05.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w ramach postępowania uzupełniającego.

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025 w terminie od 08.04.2024 r. do 26.04.2024 r.

W w/w dniach w celu zapisania dziecka do przedszkola należy złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (oświadczeniami).

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej przedszkola:

* http://www.przedszkole.sedziszow.pl/wniosek-o-przyjecie/

* lub w kancelarii dyrektora przedszkola

Przedszkole dysponuje 3 wolnymi miejscami.

Rekrutacja – informacja

Informujemy, że w dniu 25.03.2024 r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025.

Przedszkole na rok szkolny 2024/2025 dysponuje 3 wolnymi miejscami.

W dniach 08.04.2024 r. – 26.04.2024 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Nabór do przedszkola – informacja

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w przedszkolu jest do wzglądu lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2024/2025.
Osoby zainteresowane są zobowiązane do „Potwierdzenia woli o przyjęcie dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie:

12.03.2024 r. – 22.03.2024 r.

Druk gotowy do pobrania:

  • lub w przedszkolu.

Brak potwierdzenia woli (czyli niedostarczenie dokumentu) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 25.03.2024 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Rekrutacja 2024/2025

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SĘDZISZOWIE OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapraszamy Rodziców i Dzieci do odwiedzenia naszej placówki.

Zapewniamy:

  • opiekę nad dziećmi w godz. od 6:00 do 16:00,
  • doświadczoną, pełną entuzjazmu kadrę pedagogiczną; pomoc specjalistów: logopedy, terapeuty, pedagoga specjalnego,
  • oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich,
  • odbywających roczne przygotowanie przedszkolne; dobrze wyposażone sale dydaktyczne,
  • trzy pełne posiłki przygotowane w naszej kuchni wg norm żywieniowych,
  • spotkania integracyjne: pikniki, uroczystości okolicznościowe, partnerskie relacje,
  • spacery, wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych,
  • udział dzieci w konkursach, akcjach, kampaniach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

Zapisy dzieci trwają od 01 lutego do 29 lutego 2024 roku.

Więcej informacji pod nr tel. 41 381 12 05 lub na stronie internetowej: www.przedszkole.sedziszow.pl zakładka REKRUTACJA

Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025”
• druk do pobrania w przedszkolu;
• druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce „REKRUTACJA”.

Wypełnione deklaracje proszę składać do 31 stycznia 2024 r.

Dni adaptacyjne

Informujemy, że w dniach 28-29 czerwca 2023 roku w godz. 15:30 – 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, które od 1 września 2023 roku, będą po raz pierwszy uczęszczały do przedszkola. W programie spotkania z nauczycielkami prowadzącymi grupy oraz specjalistami pracującymi w placówce (psycholog, logopeda, terapeuta).

UWAGA – Dyżur wakacyjny

W dniach 01.07.2023 roku do 31.07.2023 roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny.

Prosimy o zgłaszanie dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny od dnia 15.06.2023 do dnia 23.06.2023 roku.

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona w w/w terminie do kancelarii dyrektora przedszkola lub mailowo: przedszkole@sedziszow.pl „Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Sędziszowie”, którą jest dostępna w kancelarii dyrektora przedszkola lub na naszej stronie internetowej (poniżej).

Informujemy, że:
• stawka żywieniowa w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi 8 zł,
• stawka za godzinę dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 h dziennie wynosi 1 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić do dnia 30 czerwca 2023 roku przelewem na konto bankowe:
BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010

Postępowanie uzupełniające – lista

Informujemy, że w dniu 05.06.2023 r. w ramach postępowania uzupełniającego została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 (drzwi wejściowe do przedszkola).