Informacja – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z harmonogramem terminów postępowania uzupełniającego informujemy, że od 15 maja 2023 r. będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Listy dostępne będą w siedzibie budynku Przedszkola Samorządowe w Sędziszowie, Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów.

Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 41 381 12 05.

Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola zobowiązany jest do Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk „potwierdzenia woli” do pobrania :

Uzupełnione oświadczenie należy dostarczyć w dniach 16 – 19.05.2023 r.

Brak potwierdzenia woli (czyli niedostarczenie dokumentu w formie oświadczenia) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 w terminie

od 24.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

W w/w dniach w celu zapisania dziecka do przedszkola należy złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (oświadczeniami).

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej przedszkola:

• http://www.przedszkole.sedziszow.pl/wniosek-o-przyjecie/

• lub w kancelarii dyrektora przedszkola

Przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami.

Więcej o: Listy przyjętych dzieci

Listy przyjętych dzieci

Informujemy, że w dniu 31.03.2023 r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 (drzwi wejściowe do przedszkola).

Przedszkole na rok szkolny 2023/2024 dysponuje 5 wolnymi miejscami.

Rekrutacja 2023/2024

AKCJA REKRUTACJA! DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W terminie od 13 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. odbędzie się nabór
do przedszkola na wolne miejsca.

W celu zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rodzice lub prawni opiekunowie w w/w terminie powinni złożyć wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z oświadczeniami.

Druk dostępny:

  1. W placówce – gabinet dyrektora.
  2. Na stronie internetowej www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce REKRUTACJA.

ZAPRASZAMY!

Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024”
• druk do pobrania w przedszkolu;
• druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce „REKRUTACJA”.

Wypełnione deklaracje proszę składać w kancelarii przedszkola w dniach od 6 do 10 lutego 2023 r.

Wycieczka do Miechowa

Drodzy Rodzice

Dnia 04.11.2022 r. (tj. piątek) planujemy wycieczkę do Miechowa – do Fabryki Bombek dla dzieci z grup: III, IV, V, VI i VII.

Harmonogram wycieczki:
• 11:00 – Wyjazd grup młodszych (III,IV)z przedszkola autokarem
• 12:00 – Warsztaty – własnoręczne malowanie bombek pod okiem dekoratorek – cena bombki: 18 zł
• 12.30 – wyjazd grup starszych (V,VI,VII)
• 13.30 – Warsztaty. Zwiedzanie Zakładu „Decora” produkującego szklane bombki choinkowe. Podczas wizyty zobaczyć można wszystkie etapy produkcji jak: ręczne formowanie szkła, srebrzenie, czy misterne zdobienie bombek.
• POWRÓT do Sędziszowa: Grupy młodsze ok. 14:00, Grupy starsze ok. 15:30

• Koszt autokaru to 950 zł (Kwota ta uzależniona od zgłoszeń chętnych dzieci).

Bardzo prosimy osoby chętne, by zgłosiły swój udział u wychowawców grup do 26.10.2022 r.

Zapraszamy 🙂

Spotkanie z przedstawicielami PLK i SOK

Dnia 18.10.2022 r. (tj. wtorek), o godz.: 9:45 w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PLK Polskich Linii Kolejowych, a także ze Strażą Ochrony Kolei.

Spotkanie będzie miało na celu m.in. przekazanie młodszym uczestnikom ruchu drogowego podstawowych informacji nt. bezpieczeństwa na przejazdach i terenach kolejowych.

Odbędzie się również pokaz umiejętności wyszkolonego psa, owczarka niemieckiego.

Zapraszamy 🙂