Ogłoszenie – rekrutacja 2022/2023 – postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2022/2023 celem zapisania dziecka do przedszkola rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druk „Wniosku…” od dnia 21.04.2022 roku

  •  do pobrania na stronie tutaj: wniosek
  •  lub w przedszkolu

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 26.04.2022 roku.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w przedszkolu jest do wglądu lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023.

Osoby zainteresowane są zobowiązane do „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 15.03.2022 r. do dnia 23.03.2022r.:- druk do pobrania na stronie nasze stronie >>>TUTAJ<<< – lub w przedszkolu.

Brak „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obwiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 31.03.2022 r. nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zmiana procedur

ANEKS NR 2 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich.

§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk).

§ 2 ust. 7:

Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

  • § 3  Organizacja opieki

ust. 8 otrzymuje brzmienie :

Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.

  • § 7  Zdrowie pracowników, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika przedszkola

ust.11  pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Pracownicy/obsługa podmiotu, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową lub wykonać go w aptece.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

1. Punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy do Województwa Świętokrzyskiego zlokalizowany jest na Dworcu PKS w Kielcach.

2. Infolinia całodobowa: Dworzec PKS Kielce: 538 508 081 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 41 342 12 14 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: 41 242 16 16 e-mail: ws00@kielce.uw.gov.pl

3. Pomoc dla obywateli Ukrainy : https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

GMINA SĘDZISZÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ

Tel. 41 38 11 077 wew. 210 (w godzinach pracy Urzędu) kom. 790 456 635

Burmistrz Sędziszowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wsparcie.

Najpilniejsze potrzeby to: artykuły opatrunkowe, artykuły dezynfekcyjne, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, apteczki ratunkowe, pakiety do uzdatniania wody, sprzęt gaśniczy, latarki, flary oświetleniowe, baterie, zapalniczki, zapałki, power banki , agregaty prądotwórcze, krótkofalówki, drony zwiadowcze, koce termiczne, materace i śpiwory, maty do spania, peleryny przeciwdeszczowe, kawa, herbata, konserwy.

Wymienione artykuły można przynosić do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20 – od poniedziałku do soboty – w godzinach pracy Urzędu. Burmistrz prosi również wszystkich ludzi o wielkich sercach, o zgłaszanie lokali, w których mogą znaleźć schronienie uciekający przed wojną obywatele Ukrainy.

Ogłoszenie – rekrutacja 2022/2023

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druk „Wniosku…” od dnia 07.02.2022 roku

  •  do pobrania na stronie tutaj: wniosek
  •  lub w przedszkolu

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 28.02.2022 roku.

Ogłoszenie – kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2022/2023

  • druk do pobrania w przedszkolu
  • na stronie przedszkola tutaj: deklaracja

Wypełnione  deklaracje  proszę  składać  w  kancelarii przedszkola  do dnia 04.02.2022 roku.

Więcej o: UWAGA! Zajęcia zdalne

UWAGA! Zajęcia zdalne

Drodzy Rodzice, w związku z narastającą liczbą zachorowań na COVID-19, po uzyskaniu pozytywnej opinii z PSSE w Jędrzejowie, za zgodą organu prowadzącego zawiesza się zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie na czas oznaczony tj.: od 10.12. – 17.12.2021 r.

W wymienionym okresie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (grupy facebookowe).

Jednocześnie informuję, że rodzice w przypadku zamknięcia placówki mogą ubiegać się o zasiłek z ZUS. W przypadku zachorowania dziecka, czy też pozytywnego wyniku w kierunku COVID-19 proszę o powiadomienie dyrektora przedszkola.

Za utrudnienia przepraszamy. Życzymy zdrowia