Więcej o: Ogłoszenie – rekrutacja 2021/2022

Ogłoszenie – rekrutacja 2021/2022

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 05 marca 2021 roku.

Więcej o: Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji

Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2021/2022

  •  druk do pobrania w przedszkolu

Wypełnione  deklaracje  proszę  składać  w  kancelarii przedszkola od dnia 04.02.2021 roku do dnia 15.02.2021 roku.