Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Sprawdź, co się zmieni!

Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania oraz szczepień przeciw COVID-19, które są najskuteczniejszą bronią w walce z wirusem. Od 1 marca zaczną obowiązywać łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Brak limitu osób w sklepach, restauracjach i ponowne otwarcie klubów i dyskotek – sprawdź, co się zmieni!

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-marca-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa-sprawdz-co-sie-zmieni?fbclid=IwAR1Hn36PmUKXGmJwOf5t2_sXtTsDyzoRhhvlOVgvqWwxZBquDreiEtWSplY

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji.

Więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach TUTAJ>>>

Zmiana procedur

Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 13/2021/22 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z  dn. 11.02.2022r.

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19

§ 2

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

  1. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:20. Między godziną 8:20-9:00 (czas dezynfekcji i przygotowania do śniadania) placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
  2. Pracownik przedszkola w drzwiach wejściowych, w obecności rodzica mierzy temperaturę dziecka, następnie rodzic wchodzi do przedszkola / szatni.

Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni zachowuje zasadę – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m wyposażony w środki ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

  • wejście główne 3 dzieci + 3 rodziców,
  • wejście do gr V Biedronki –  2 dzieci + 2  rodziców,
  • wejście do gr IV Słoneczka 1 dziecko + 1 rodzic,

Rodzic przebiera dziecko następnie przekazuje pracownikowi przedszkola oczekującemu na holu, który odprowadza dziecko do grupy pod opiekę nauczyciela.

  1. Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób (zgodnie z wyznaczonym limitem osób w szatni).

W godzinach od 14:30 – 16:00 wyznaczony pracownik będzie odpowiedzialny za przekazanie dziecka osobom upoważnionym do odbioru.

Pracownik / woźna po weryfikacji upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z grupy, zabiera dziecko do szatni i przekazuje rodzicowi który dziecko ubiera i zabiera z przedszkola.

  1. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do domu, dziecko nie powraca już do budynku. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
  2. Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.