Oferta edukacyjna

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie mieści się na Os. Na Skarpie 8, w centrum miasta, z dala od ruchliwych ulic.

Zlokalizowane jest w wolno stojącym budynku, posiadającym parter i jedno piętro. Obok przedszkola jest  duży ogród z funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci. Sale w naszym przedszkolu są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz  sprzęt do gier i zabaw.

Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczo dydaktyczną dla dzieci od 3-6 lat czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-16.30.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dyrektorem placówki jest mgr Anna Skóra.

W przedszkolu przebywa 145 wychowanków.

 Liczba oddziałów – 6.

 • grupa I 3 latki    
 • grupa II 4 latki   
 • grupa III 4 latki
 • grupa IV 5 latki  
 • grupa V 5 latki   
 • grupa VI 6 latki  

OFERTA  EDUKACYJNA

Realizujemy podstawę programową określona rozporządzeniem MEN.
Cele oraz zadania  edukacyjne realizujemy poprzez nowoczesny
i przyjazny dzieciom program.

Kładzie on nacisk na  wszechstronny rozwój dziecka oraz bardzo dobre  przygotowanie do podjęcia  nauki w szkole . Staramy się kształtować  społeczna i emocjonalną  dojrzałość naszego wychowanka, kultywować  tradycje i zwyczaje  regionalne.

Pracujemy nowoczesnymi  metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dziecka dysponując bogatą bazą dydaktyczną.

Przedszkole organizuje:

 • spacery i wycieczki
 • koncerty i teatrzyki
 • wyjścia na koncerty Filharmonii Świętokrzyskiej
 • mikołajki
 • jasełka
 • bal karnawałowy
 • spotkania z okazji „Dnia Babci i Dziadka” oraz „Mamy i Taty”
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • międzygrupową spartakiadę przedszkolną oraz inne konkursy z nagrodami
 • sesje głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Dzień Dziecka  – Piknik rodzinny
 • uroczyste pożegnanie starszaków.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Język angielski-  zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu .
Celem zajęć jest nauka języka angielskiego poprzez zabawę.

Religia –  dobrowolny udział dzieci dwa  razy w tygodniu.
Celem  zajęć jest otwarcie się dziecka na Boga i Jego miłość.

Zajęcia rytmiczne – zajęcia prowadzone raz w tygodniu.
Celem zajęć jest rozwijanie poczucia rytmu oraz poznanie nowych układów tanecznych.

Zajęcia komputerowe – zajęcia prowadzone raz w tygodniu.
Celem zajęć jest wprowadzenie najmłodszych w świat technologii komunikacyjnych-informacyjnych.

Gimnastyka korekcyjna –  zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.
Celem zajęć  jest kształtowanie nawyku  prawidłowej postawy  i rozwijanie sprawności motoryki dziecka.


ZAPEWNIAMY NASZYM WYCHOWANKOM:  

 • Opiekę  wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, stosującej nowoczesne metody pracy, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę oraz smaczne i zdrowe posiłki.
 • Wysoki poziom oferty edukacyjnej, sprzyjającej rozwojowi i odpowiadającej potrzebom oraz zainteresowaniom, a tym samym wspaniały, inspirujący, radosny czas wspólnych zabaw i zajęć w gronie rówieśników.

 ZAPEWNIAMY RODZICOM

 • Możliwość współtworzenia i współdecydowania o jakości pracy naszego Przedszkola
 • Udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.
 • Pełną informację o rozwoju Dziecka, pomoc i wsparcie w razie problemów.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń  na temat rozwoju dzieci i placówki.