Ogłoszenie – rekrutacja

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druk „Wniosku…” od dnia 02.03.2020 roku:
• do pobrania na stronie www.przedszkole.sedziszow.pl
• lub w przedszkolu

Wypełnione „Wnioski…” wraz z wymaganymi załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 20.03.2020 roku.

Deklaracja – kontynuacja

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2020/2021.

Druk deklaracji wydawany będzie w przedszkolu od dnia 20.02.2020.

Wypełnione deklaracje proszę składać w kancelarii przedszkola do dnia 28.02.2020.