WAŻNE – Rekrutacja na rok 2021/22

Dnia 10.04.2021 roku Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listę dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w  porządku  alfabetycznym (drzwi wejściowe do przedszkola).