Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024”
• druk do pobrania w przedszkolu;
• druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce „REKRUTACJA”.

Wypełnione deklaracje proszę składać w kancelarii przedszkola w dniach od 6 do 10 lutego 2023 r.