Regulamin rekrutacji

UCHWAŁA NR XIII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów

ZARZĄDZENIE NR BM.120.11.2024 BURMISTRZA SĘDZISZOWA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWIE
na rok szkolny 2024/2025