Zmiana procedur

Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 13/2021/22 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z  dn. 11.02.2022r.

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19

§ 2

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:20. Między godziną 8:20-9:00 (czas dezynfekcji i przygotowania do śniadania) placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 2. Pracownik przedszkola w drzwiach wejściowych, w obecności rodzica mierzy temperaturę dziecka, następnie rodzic wchodzi do przedszkola / szatni.

Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni zachowuje zasadę – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m wyposażony w środki ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 • wejście główne 3 dzieci + 3 rodziców,
 • wejście do gr V Biedronki –  2 dzieci + 2  rodziców,
 • wejście do gr IV Słoneczka 1 dziecko + 1 rodzic,

Rodzic przebiera dziecko następnie przekazuje pracownikowi przedszkola oczekującemu na holu, który odprowadza dziecko do grupy pod opiekę nauczyciela.

 1. Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób (zgodnie z wyznaczonym limitem osób w szatni).

W godzinach od 14:30 – 16:00 wyznaczony pracownik będzie odpowiedzialny za przekazanie dziecka osobom upoważnionym do odbioru.

Pracownik / woźna po weryfikacji upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z grupy, zabiera dziecko do szatni i przekazuje rodzicowi który dziecko ubiera i zabiera z przedszkola.

 1. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do domu, dziecko nie powraca już do budynku. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
 2. Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

Projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami…” – zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze kryła się fascynująca opowieść. Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych.

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.      

Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy” – tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję. 

Inspiracją do napisania Projektu stały się książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. „Z dzieckiem w świat wartości” oraz „Wychowanie przez czytanie”.

Cele ogólne

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.