Warto przeczytać

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają.

Dziecko krytykowane – uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością – uczy się agresji.
Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości.
Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.
Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy.
Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości.
Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
Dziecko akceptowane – uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą – uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem – uczy się, że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.
Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.
W jakim otoczeniu żyje Twoje dziecko?

Dorothy Law Notle
za: Dryden G., Vos J. „Rewolucja w uczeniu”

Drodzy Rodzice !
Mając na uwadze dobro Waszego dziecka proponujemy ustalenie jednolitej linii postępowania wychowawczego. Oto nasze propozycje:

 • staramy się nie dyskutować o dziecku w jego obecności 
 • ustalmy jednolite stosowanie norm, kar i nagród – np. rodzice, dziadkowie, nauczyciele.
 • jednakowo obsługujemy dziecko, jednakowo go wspomagamy i wymagamy od niego.
 • zamiast nakazów i zakazów stosujemy wyjaśnienia
 • staramy się być: opanowani, wyrozumiali oraz sprawiedliwi
 • znajdujemy codziennie trochę czasu  na rozmowę z dzieckiem, współdziałanie w czynnościach takich jak np.: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów itp.
 • okazujemy sobie wzajemny szacunek i zrozumienie
 • w sytuacjach trudnych szukamy przyczyn i pomocy u specjalistów np.: nauczyciel, logopeda, psycholog, lekarz itp.
 •  stosujemy pochwały i motywujemy do wysiłku
 • pielęgnujemy rodzinne tradycje i rytuały
 • zapewniamy dziecku podstawowe potrzeby np.: bezpieczeństwa, uznania itp.
 • uświadamiamy dziecko ze za świadome przekroczenie znanych mu „granic” poniesie konsekwencje, ale nie karę cielesną,  która wywołuje bunt.

Wykorzystaj nasze propozycje!