Lista – postępowanie uzupełniające

Informujemy, że w dniu 20.05.2024 r. W ramach postępowania uzupełniającego została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025 (drzwi wejściowe do przedszkola).

Rekrutacja uzupełniająca – lista

Informujemy, że dnia 10.05.2024 r. w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025.

Osoby zainteresowane są zobowiązane do złożenia w placówce druku „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w terminie 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

Druk jest dostępny:

na stornie internetowej przedszkola: http://www.przedszkole.sedziszow.pl/potwierdzenie-woli/

lub w placówce.

Brak „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (czyli niedostarczenie druku), jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Przedszkole na rok szkolny 2024/2025 dysponuje 6 wolnymi miejscami.

Dnia 20.05.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w ramach postępowania uzupełniającego.