Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie w roku szkolnym 2022/2023[1] – Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie[1] Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.