Informacja – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z harmonogramem terminów postępowania uzupełniającego informujemy, że od 15 maja 2023 r. będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Listy dostępne będą w siedzibie budynku Przedszkola Samorządowe w Sędziszowie, Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów.

Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 41 381 12 05.

Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola zobowiązany jest do Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk „potwierdzenia woli” do pobrania :

Uzupełnione oświadczenie należy dostarczyć w dniach 16 – 19.05.2023 r.

Brak potwierdzenia woli (czyli niedostarczenie dokumentu w formie oświadczenia) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.