Dyżur wakacyjny

W dniach 01.07.2024 roku – 31.07.2024 roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny.

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie”.

W/w dokument prosimy składać w dniach 05.06.2024 r. – 14.06.2024 r. w kancelarii dyrektora przedszkola / osoby dyżurującej w szatni

Informujemy, że:
• stawka żywieniowa w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi 9 zł,
• stawka za godzinę dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 h dziennie wynosi 1,30 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić do dnia 30 czerwca 2024 roku przelewem na konto bankowe:
BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010

UWAGA: Uiszczenie opłaty tylko i wyłącznie po otrzymaniu kwitka do zapłaty z placówki.

Lista – postępowanie uzupełniające

Informujemy, że w dniu 20.05.2024 r. W ramach postępowania uzupełniającego została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025 (drzwi wejściowe do przedszkola).

Rekrutacja uzupełniająca – lista

Informujemy, że dnia 10.05.2024 r. w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025.

Osoby zainteresowane są zobowiązane do złożenia w placówce druku „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w terminie 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

Druk jest dostępny:

na stornie internetowej przedszkola: http://www.przedszkole.sedziszow.pl/potwierdzenie-woli/

lub w placówce.

Brak „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (czyli niedostarczenie druku), jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Przedszkole na rok szkolny 2024/2025 dysponuje 6 wolnymi miejscami.

Dnia 20.05.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w ramach postępowania uzupełniającego.

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025 w terminie od 08.04.2024 r. do 26.04.2024 r.

W w/w dniach w celu zapisania dziecka do przedszkola należy złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (oświadczeniami).

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej przedszkola:

* http://www.przedszkole.sedziszow.pl/wniosek-o-przyjecie/

* lub w kancelarii dyrektora przedszkola

Przedszkole dysponuje 3 wolnymi miejscami.

Rekrutacja – informacja

Informujemy, że w dniu 25.03.2024 r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2024/2025.

Przedszkole na rok szkolny 2024/2025 dysponuje 3 wolnymi miejscami.

W dniach 08.04.2024 r. – 26.04.2024 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Nabór do przedszkola – informacja

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w przedszkolu jest do wzglądu lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2024/2025.
Osoby zainteresowane są zobowiązane do „Potwierdzenia woli o przyjęcie dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie:

12.03.2024 r. – 22.03.2024 r.

Druk gotowy do pobrania:

  • lub w przedszkolu.

Brak potwierdzenia woli (czyli niedostarczenie dokumentu) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 25.03.2024 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Rekrutacja 2024/2025

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SĘDZISZOWIE OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapraszamy Rodziców i Dzieci do odwiedzenia naszej placówki.

Zapewniamy:

  • opiekę nad dziećmi w godz. od 6:00 do 16:00,
  • doświadczoną, pełną entuzjazmu kadrę pedagogiczną; pomoc specjalistów: logopedy, terapeuty, pedagoga specjalnego,
  • oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich,
  • odbywających roczne przygotowanie przedszkolne; dobrze wyposażone sale dydaktyczne,
  • trzy pełne posiłki przygotowane w naszej kuchni wg norm żywieniowych,
  • spotkania integracyjne: pikniki, uroczystości okolicznościowe, partnerskie relacje,
  • spacery, wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych,
  • udział dzieci w konkursach, akcjach, kampaniach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

Zapisy dzieci trwają od 01 lutego do 29 lutego 2024 roku.

Więcej informacji pod nr tel. 41 381 12 05 lub na stronie internetowej: www.przedszkole.sedziszow.pl zakładka REKRUTACJA

Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025”
• druk do pobrania w przedszkolu;
• druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce „REKRUTACJA”.

Wypełnione deklaracje proszę składać do 31 stycznia 2024 r.