„Realnie odpowiedzialni”

Nasza przedszkole bierze udział w profilaktycznym programie edukacyjnym „Realnie odpowiedzialni”. Program został przygotowany przez ekspertów ze Stowarzyszenia Strefa Wsparcia. Jest on częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odłącz się. Połącz się.” planowanej na 2022 rok.

Program ten powstał by walczyć z nadużywaniem i nieodpowiednim korzystaniem z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ważnym celem programu jest uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci.

Zmiana procedur

ANEKS NR 2 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich.

§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk).

§ 2 ust. 7:

Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 • § 3  Organizacja opieki

ust. 8 otrzymuje brzmienie :

Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.

 • § 7  Zdrowie pracowników, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika przedszkola

ust.11  pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Pracownicy/obsługa podmiotu, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową lub wykonać go w aptece.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

1. Punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy do Województwa Świętokrzyskiego zlokalizowany jest na Dworcu PKS w Kielcach.

2. Infolinia całodobowa: Dworzec PKS Kielce: 538 508 081 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 41 342 12 14 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: 41 242 16 16 e-mail: ws00@kielce.uw.gov.pl

3. Pomoc dla obywateli Ukrainy : https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

GMINA SĘDZISZÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ

Tel. 41 38 11 077 wew. 210 (w godzinach pracy Urzędu) kom. 790 456 635

Burmistrz Sędziszowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wsparcie.

Najpilniejsze potrzeby to: artykuły opatrunkowe, artykuły dezynfekcyjne, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, apteczki ratunkowe, pakiety do uzdatniania wody, sprzęt gaśniczy, latarki, flary oświetleniowe, baterie, zapalniczki, zapałki, power banki , agregaty prądotwórcze, krótkofalówki, drony zwiadowcze, koce termiczne, materace i śpiwory, maty do spania, peleryny przeciwdeszczowe, kawa, herbata, konserwy.

Wymienione artykuły można przynosić do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20 – od poniedziałku do soboty – w godzinach pracy Urzędu. Burmistrz prosi również wszystkich ludzi o wielkich sercach, o zgłaszanie lokali, w których mogą znaleźć schronienie uciekający przed wojną obywatele Ukrainy.

Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Sprawdź, co się zmieni!

Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania oraz szczepień przeciw COVID-19, które są najskuteczniejszą bronią w walce z wirusem. Od 1 marca zaczną obowiązywać łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Brak limitu osób w sklepach, restauracjach i ponowne otwarcie klubów i dyskotek – sprawdź, co się zmieni!

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-marca-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa-sprawdz-co-sie-zmieni?fbclid=IwAR1Hn36PmUKXGmJwOf5t2_sXtTsDyzoRhhvlOVgvqWwxZBquDreiEtWSplY

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji.

Więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach TUTAJ>>>

Zmiana procedur

Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 13/2021/22 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z  dn. 11.02.2022r.

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19

§ 2

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:20. Między godziną 8:20-9:00 (czas dezynfekcji i przygotowania do śniadania) placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 2. Pracownik przedszkola w drzwiach wejściowych, w obecności rodzica mierzy temperaturę dziecka, następnie rodzic wchodzi do przedszkola / szatni.

Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni zachowuje zasadę – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m wyposażony w środki ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 • wejście główne 3 dzieci + 3 rodziców,
 • wejście do gr V Biedronki –  2 dzieci + 2  rodziców,
 • wejście do gr IV Słoneczka 1 dziecko + 1 rodzic,

Rodzic przebiera dziecko następnie przekazuje pracownikowi przedszkola oczekującemu na holu, który odprowadza dziecko do grupy pod opiekę nauczyciela.

 1. Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób (zgodnie z wyznaczonym limitem osób w szatni).

W godzinach od 14:30 – 16:00 wyznaczony pracownik będzie odpowiedzialny za przekazanie dziecka osobom upoważnionym do odbioru.

Pracownik / woźna po weryfikacji upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z grupy, zabiera dziecko do szatni i przekazuje rodzicowi który dziecko ubiera i zabiera z przedszkola.

 1. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do domu, dziecko nie powraca już do budynku. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
 2. Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

Ogłoszenie – rekrutacja 2022/2023

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druk „Wniosku…” od dnia 07.02.2022 roku

 •  do pobrania na stronie tutaj: wniosek
 •  lub w przedszkolu

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 28.02.2022 roku.

Ogłoszenie – kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2022/2023

 • druk do pobrania w przedszkolu
 • na stronie przedszkola tutaj: deklaracja

Wypełnione  deklaracje  proszę  składać  w  kancelarii przedszkola  do dnia 04.02.2022 roku.