Zebranie organizacyjno-informacyjne

W dniach: 07.09.2022 r. (środa) i 08.09.2022 r. (czwartek) o godz.: 16:00 w Przedszkolu Samorządowym
w Sędziszowie odbędą się zebrania organizacyjno – informacyjne.

Zebranie ogólne odbędzie się na holu przedszkolnym a następnie nauczyciele zaproszą rodziców dzieci do poszczególnych sal.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Dnia 07.09.2022 r. (środa) godz.: 16:00

 • Grupa I (p. Mariola Domańska, p. P. Szczodrak, p. Z. Sito )
 • Grupa II (p. Joanna Tomczyk, p. A. Skóra)
 • Grupa III (p. Izabela Małoszewska, p. A. Skóra )
 • Grupa IV (p. Monika Mędrek, p. Z. Sito)

Dnia 08.09.2022 r. (czwartek) godz. 16:00

 • Grupa V (p. Monika Skiba, p. Kamila Krzysztofik)
 • Grupa VI (p. Monika Mentel, p. Kamila Krzysztofik)
 • Grupa VII (p. Anna Szczęśniak, p. Agnieszka Gacek)

Prosimy o liczne przybycie oraz zabranie długopisu.

ZAPRASZAMY?

Rozpoczęcie roku 2022/2023

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków i ich rodziców, jak i te dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitają.

Informujemy, że z dniem 1 września 2022 r. wracamy do stałego harmonogramu pracy, tj. od godz. 6.00 do 16.00.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30. Rodzice, którzy w dniu jutrzejszym dostarczą wyprawkę proszeni są o podpisanie wszystkich rzeczy imieniem i nazwiskiem dziecka. Istotne informacje dotyczące dziecka (np.alergie, wcześniejszy odbiór z przedszkola) prosimy przekazywać nauczycielowi dyżurującemu.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.

UWAGA – Dyżur wakacyjny

W dniach 01.07.2022 roku do 31.07.2022 roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny.

Prosimy o zgłaszanie dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny od dnia 15.06.2022 do dnia 22.06.2022 roku.

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona w w/w terminie do kancelarii dyrektora przedszkola lub mailowo: przedszkole@sedziszow.pl „Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Sędziszowie”, którą jest dostępna w kancelarii dyrektora przedszkola lub na naszej stronie internetowej (poniżej).

Informujemy, że:
• stawka żywieniowa w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi 9 zł,
• stawka za godzinę dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 h dziennie wynosi 1 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić do dnia 30 czerwca 2022 roku przelewem na konto bankowe:
BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010

Komunikat w sprawie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym – przedłużenie zakazu

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 15 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO.

Oznacza to kontynuację obowiązującego bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na:

 • dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawiony w miejscach publicznych bagaż,
 • podejrzanie wyglądające paczki,
 • samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.

Proszę o potraktowanie sprawy bardzo poważnie oraz zgłaszanie wszelkich incydentów na terenie placówki do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp6

Pilny komunikat w sprawie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym

Ze względu na wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00, do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 23.59) zakazuję wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na:

 • dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawiony w miejscach publicznych bagaż,
 • podejrzanie wyglądające paczki,
 • samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.

Proszę o potraktowanie sprawy bardzo poważnie oraz zgłaszanie wszelkich incydentów na terenie placówki do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp3

Ogłoszenie – rekrutacja 2022/2023 – postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2022/2023 celem zapisania dziecka do przedszkola rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druk „Wniosku…” od dnia 21.04.2022 roku

 •  do pobrania na stronie tutaj: wniosek
 •  lub w przedszkolu

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 26.04.2022 roku.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w przedszkolu jest do wglądu lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023.

Osoby zainteresowane są zobowiązane do „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 15.03.2022 r. do dnia 23.03.2022r.:- druk do pobrania na stronie nasze stronie >>>TUTAJ<<< – lub w przedszkolu.

Brak „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obwiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 31.03.2022 r. nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.