Ogłoszenie – Rekrutacja na rok 2021/22 – potwierdzenie woli

Komisja Rekrutacyjna sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w porządku alfabetycznym i  podała do publicznej wiadomości (drzwi wejściowe do przedszkola). 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 16.03 – 23.03.2021 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 10.04.2021 roku podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

Dodaj komentarz