Ogłoszenie – rekrutacja 2021/2022

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 05 marca 2021 roku.

Dodaj komentarz