Nabór do przedszkola – informacja

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w przedszkolu jest do wzglądu lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2024/2025.
Osoby zainteresowane są zobowiązane do „Potwierdzenia woli o przyjęcie dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie:

12.03.2024 r. – 22.03.2024 r.

Druk gotowy do pobrania:

  • lub w przedszkolu.

Brak potwierdzenia woli (czyli niedostarczenie dokumentu) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 25.03.2024 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Dodaj komentarz