Dyżur wakacyjny

W dniach 01.07.2024 roku – 31.07.2024 roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny.

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie”.

W/w dokument prosimy składać w dniach 05.06.2024 r. – 14.06.2024 r. w kancelarii dyrektora przedszkola / osoby dyżurującej w szatni

Informujemy, że:
• stawka żywieniowa w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi 9 zł,
• stawka za godzinę dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 h dziennie wynosi 1,30 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić do dnia 30 czerwca 2024 roku przelewem na konto bankowe:
BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010

UWAGA: Uiszczenie opłaty tylko i wyłącznie po otrzymaniu kwitka do zapłaty z placówki.