„Piękna Nasza Polska Cała” – IV edycja

Autor Projektu – Ludmiła Fabiszewska

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marszałek Województwa Łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty

Fundacja Niepodległa

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 

Robert Halik – Bliżej Przedszkola Telewizja Aleksandrowski Kurier

Adresaci:

Projekt jest przeznaczony dla placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

Główne założenia i cele:

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski 
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy 
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka

Termin realizacji:

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała” jest nieodpłatny.

Dodaj komentarz