Ważne – prawna możliwość otwarcia

W  związku z prawną możliwością otwarcia z dniem 06.05.2020 żłobków i przedszkoli

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną prosimy o  informację zwrotną na grupie facebookowej w terminie do 02.05.2020 roku (tj. sobota).

Na podstawie informacji zwrotnych zostanie podjęta decyzja o terminie i zasadach otwarcia  lub dalszym zamknięciu przedszkola.

Pierwszeństwo dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby mogły skorzystać  te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Przypominamy, że w sytuacji, kiedy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego, rodzicom dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany na dotychczasowych zasadach.

Uruchamianiu pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Link: Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Dodaj komentarz