Aktualności

Dni adaptacyjne

Informujemy, że w dniach 28-29 czerwca 2023 roku w godz. 15:30 – 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, które od 1 września 2023 roku, będą po raz pierwszy uczęszczały do przedszkola. W programie spotkania z nauczycielkami prowadzącymi grupy oraz specjalistami pracującymi w placówce (psycholog, logopeda, terapeuta).

UWAGA – Dyżur wakacyjny

W dniach 01.07.2023 roku do 31.07.2023 roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny.

Prosimy o zgłaszanie dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny od dnia 15.06.2023 do dnia 23.06.2023 roku.

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona w w/w terminie do kancelarii dyrektora przedszkola lub mailowo: przedszkole@sedziszow.pl „Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Sędziszowie”, którą jest dostępna w kancelarii dyrektora przedszkola lub na naszej stronie internetowej (poniżej).

Informujemy, że:
• stawka żywieniowa w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi 8 zł,
• stawka za godzinę dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 h dziennie wynosi 1 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić do dnia 30 czerwca 2023 roku przelewem na konto bankowe:
BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010

Postępowanie uzupełniające – lista

Informujemy, że w dniu 05.06.2023 r. w ramach postępowania uzupełniającego została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 (drzwi wejściowe do przedszkola).

Informacja – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z harmonogramem terminów postępowania uzupełniającego informujemy, że od 15 maja 2023 r. będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Listy dostępne będą w siedzibie budynku Przedszkola Samorządowe w Sędziszowie, Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów.

Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 41 381 12 05.

Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola zobowiązany jest do Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk „potwierdzenia woli” do pobrania :

Uzupełnione oświadczenie należy dostarczyć w dniach 16 – 19.05.2023 r.

Brak potwierdzenia woli (czyli niedostarczenie dokumentu w formie oświadczenia) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 w terminie

od 24.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

W w/w dniach w celu zapisania dziecka do przedszkola należy złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (oświadczeniami).

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej przedszkola:

• http://www.przedszkole.sedziszow.pl/wniosek-o-przyjecie/

• lub w kancelarii dyrektora przedszkola

Przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami.

Więcej o: Listy przyjętych dzieci

Listy przyjętych dzieci

Informujemy, że w dniu 31.03.2023 r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na rok szkolny 2023/2024 (drzwi wejściowe do przedszkola).

Przedszkole na rok szkolny 2023/2024 dysponuje 5 wolnymi miejscami.

Rekrutacja 2023/2024

AKCJA REKRUTACJA! DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W terminie od 13 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. odbędzie się nabór
do przedszkola na wolne miejsca.

W celu zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rodzice lub prawni opiekunowie w w/w terminie powinni złożyć wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z oświadczeniami.

Druk dostępny:

  1. W placówce – gabinet dyrektora.
  2. Na stronie internetowej www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce REKRUTACJA.

ZAPRASZAMY!

Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024”
• druk do pobrania w przedszkolu;
• druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.sedziszow.pl w zakładce „REKRUTACJA”.

Wypełnione deklaracje proszę składać w kancelarii przedszkola w dniach od 6 do 10 lutego 2023 r.